Ouderraad

Als ouder heb je een belangrijke stem op het Maria Assumptalyceum. En die stem kan je laten horen tijdens de vergaderingen van de ouderraad die traditioneel elke laatste donderdag van de maand om 20.00 u. gepland staan.

Maak je graag deel uit van de ouderraad? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

  • Donderdag 28/09/2017
  • Donderdag 26/10/2017
  • Donderdag 23/11/2017
  • Donderdag 25/01/2018
  • Donderdag 22/02/2018
  • Donderdag 26/04/2018
  • Donderdag 31/05/2018

De ouderraad wil de betrokkenheid van alle ouders bij de school vergroten. Zij behartigt de belangen van de ouders als groep en organiseert de dialoog met de school.