Ta²lenturen

Ta²lenturen op Maria Assumpta

Vorig jaar startten we met onze “ta²lenturen” voor de leerlingen van het eerste leerjaar A. We gebruiken drie lesuren uit het keuzegedeelte waarin we via projectwerking

 • Eindtermen Nederlands realiseren
 • Onze leerlingen vaardig willen maken in het “strategisch leren”: onze leerlingen leren zich Oriënteren op een taak, leren de taak Voorbereiden, voeren de taak Uit en Reflecteren over de taak (de zgn. OVUR-methode). Zo motiveren we de leerlingen om hun eigen leerproces in handen te nemen.
 • Inzetten op het verrijken van de woordenschat van onze leerlingen
 • Doelgericht differentiëren: sommige leerlingen worden extra ondersteund waar nodig en tegelijk worden andere leerlingen extra uitgedaagd
 • Inspelen op de uitdagingen van de toekomst
 • De creativiteit van onze leerlingen stimuleren

Volgende projecten (telkens 15 lesuren) worden aangeboden:

 • LIBRO”: focus op taal en grammatica én genietend lezen
 • MEDIA”: focus op de moderne media
 • CULT”: focus op andere culturen, de relatie met andere vreemde talen
 • ’t STAD”: focus op Brussel en omgeving
 • NAT”: focus op moderne ontwikkelingen binnen de wetenschap
 • CODETAAL”: focus op taalstructuur door middel van een niet-alledaagse taal