Eerste schooldag

Op de eerste schooldag verwachten we je ten laatste om 8.35 u. (net zoals op de andere lesdagen) op de speelplaats.

Samen met je klastitularis ga je naar je klaslokaal voor een uitgebreide kennismaking met je klasgenoten. Je krijgt concrete informatie over o.a.  je lessenrooster, het gebruik van je schoolagenda, de gewoontes van de school,…
Om 12.15 u. is de eerste schooldag afgelopen en mag je naar huis.