Visietekst

De baseline van Campus Assumpta luidt: “Assumpta, waar talent groeit!” Dit wordt ook duidelijk wanneer je de visietekst van het Maria Assumptalyceum leest.

Wij zorgen voor kwaliteit door te zorgen voor elke leerling. Vanuit een rotsvast geloof dat elk kind talenten heeft, kan leren en groeien, kiezen we met iedereen het juiste pad naar een kansrijke toekomst. De persoonlijke aanpak levert een warm schoolklimaat op waarin leerlingen zichzelf kunnen ontdekken en zijn. Op deze weg naar zelfstandigheid bieden wij hun een duidelijke structuur. Wij zijn een katholieke dialoogschool in het centrum van Europa. Vanuit een christelijk geloof kijken we met een open blik naar de wereld om van onze leerlingen mondige en kritische wereldburgers te maken.

VISIE VAN HET MARIA ASSUMPTALYCEUM

Wij zorgen voor KWALITEIT

Het Assumptalyceum verzekert inspirerend en veelzijdig onderwijs op hoog niveau en dit in ASO-, TSO- en BSO-richtingen. Als sterk en dynamisch team bekwamen wij ons daarom zowel in ons vak, als in de manier waarop we onze passie overbrengen. Dat betekent dat wij onze rijke onderwijstraditie koesteren en tegelijkertijd samen met de leerlingen constant leren. We staan open voor innovatie en technologie en variëren in methodes.

Tijdens dit proces betrekken we ook de ouders als waardevolle partners.

Dankzij de onderzoekende en kritische manier van werken, coachen we het leerproces van elke leerling en verhogen we ieders motivatie. Zij zullen later allen succesvol in het leven staan. Dat is onze ambitie.

Wij zorgen voor STRUCTUUR

Onze leerlingen leren geleidelijk en via een duidelijke structuur om te gaan met hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid. Wij staan voor een correcte en consequente aanpak. Tijdens de zoektocht naar zichzelf leren onze jongeren nieuwe mogelijkheden ontdekken en grenzen respecteren. Leerkrachten geven het nodige vertrouwen en laten leerlingen leren uit hun fouten.  De vertrouwensband die zo groeit tussen hen draagt bij tot een stimulerend leerklimaat.

Wij zorgen voor een OPEN BLIK OP DE WERELD

Onze school is een school in het centrum van Europa, met een hart voor de wereld. Naast de nodige kennis hebben onze leerlingen de sociale vaardigheden nodig om kritisch, geëngageerd en verdraagzaam in het leven te staan. We begeleiden de jongeren in het respectvol omgaan met elkaar in de levendige diversiteit van onze school en de maatschappij.

Wij zorgen voor MEERTALIGE JONGEREN

In onze school weerklinken veel talen. Het Nederlands verbindt ons. We leggen de lat hoog voor het Nederlands en ook voor de andere talen die mee het studiesucces zullen bepalen. We zorgen voor uitdagingen op maat om alle leerlingen te vormen tot taalvaardige, meertalige volwassenen die de toekomst vorm kunnen geven.

Vol ambitie gaan wij als professioneel team elke dag en met elk kind op weg om samen te groeien.

Deelvisie’s: