Ouderraad

Als ouder heb je een belangrijke stem op het Maria Assumptalyceum. En die stem kan je laten horen tijdens de vergaderingen van de ouderraad die traditioneel elke laatste donderdag van de maand om 19.00 u. gepland staan.

Maak je graag deel uit van de ouderraad? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

·         Donderdag 24/09/20

·         Donderdag 29/10/20

·         Donderdag 26/11/20

·         Donderdag 28/01/20

·         Donderdag 25/02/21

·         Donderdag 29/04/21

·         Donderdag 27/05/21

De ouderraad wil de betrokkenheid van alle ouders bij de school vergroten. Zij behartigt de belangen van de ouders als groep en organiseert de dialoog met de school.

Voorstellen voor het agenderen van bepaalde onderwerpen op onze ouderraad kan je mailen naar volgend mailadres: “ouderraad@mariaassumptalyceum.be