Ons team

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur of de inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het Maria Assumptalyceum maakt deel uit van de onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant (OZCS West-Brabant).  

Paul Jansonstraat 57
1020 BRUSSEL
Website: http://ozcs.org/

Afgevaardigd beheerder: dhr. J. Eliat

Directie

  • Algemeen directeur: mw. E. Van den Houte
  • Pedagogisch directeur: dhr. Y. Croonenberghs

De algemeen directeur en de pedagogisch directeur staan samen in voor de dagelijks leiding van de school. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke.

Coördinatoren en beleidsondersteuners

In de dagelijkse uitvoering van het beleid wordt de directie ondersteund door coördinatoren:

Algemeen beleidscoördinator   Mw. L. Van de Cauter
Onderwijscoördinator A-stroom en ASO Dhr. J. Van Eylen
Graadcoördinator eerste graad A-stroom Mw. K. Pauly
Graadcoördinator eerste graad B-stroom Dhr. N. Tordeur  
Graadcoördinator tweede en derde graad ASO Dhr. J. Van Eylen
Graadcoördinator tweede en derde graad TSO-BSO Mw. S. Thomas
Inschrijvingscoördinator Mw. L. Souffriau
Pluscoördinator Mw. S. Mariën
Pedagogisch coördinator Dhr. G. Gerarts
Financieel-logistiek coördinator Mw. E. Moerenhout

Leerlingenbegeleiders

Op onze school maken er vier leerlingenbegeleiders deel uit van de cel leerlingenbegeleiding:

  •  Mw. S. Binamé
  •  Mw. C. Laermans
  •  Dhr. M. Moyson
  •  Mw. S. Thomas

Secretariaatsteam

Directiesecretariaat Mw. W. De Beus
Dhr. T. Van der Elst
Financieel secretariaat Mw. E. Moerenhout
Mw. I. Van Landuyt
Leerlingensecretariaat Mw. C. Laermans
Mw. B. Cremer
Mw. H. De Leeuw
Mw. I Du Bois
Pedagogisch secretariaat
Dhr. G. Gerarts
Ondersteuning secretariaat Mw. A. Van Laethem
Mw. F. De Pauw
Logistiek coördinator Dhr. A. Smets
Lokale preventieadviseur Dhr. S. Mwamba Songé

Scholengemeenschap Sint-Gorik

Het Maria Assumptalyceum behoort, samen met alle Vrije Katholieke Scholen van de stad Brussel, tot de Scholengemeenschap Sint-Gorik.

Landsroemlaan 126
1083 GANSHOREN
tel. 02 426 86 45

Coördinerend directeur: mw. M. Schiepers