Werkplekleren/stages

Op het Maria Assumptalyceum hechten we veel belang aan praktijkgericht leren. Daarom organiseren we in het vierde jaar BSO “werkplekleren” als voorbereiding op de stages die in het vijfde en het zesde leerjaar worden georganiseerd. De leerlingen van 4 Haarzorg brengen een bezoek aan een kapsalon waarbij er expliciet aandacht wordt besteed aan een correcte dienstverlening, klantvriendelijkheid, hygiëne en veiligheid. De leerlingen van 4 Mode-presentatie leren op de winkelvloer bij hun bezoek aan een winkelcomplex. Ze volgen de activiteiten van een winkelbediende waarbij o.a. volgende aspecten aan bod komen: verkoopsystemen, klantenadvies, beroepshouding, voorkomen en gepaste communicatie.

De stages zijn opgenomen in de lessentabellen die u op de website (zie “studieaanbod”) kan raadplegen.