Opvoedingsproject

 • Op het Maria Assumptalyceum staat het opvoedingsproject van de Onderwijsinrichting van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar centraal. Dit opvoedingsproject is doordrongen van de spiritualiteit van Lodewijk Vincent Donche, de stichter van de congregatie: het verhaal van de Levende Jezus staat erin centraal en zijn omgang met anderen, vooral met de meest kwetsbare mensen in de samenleving, wordt erin tot voorbeeld gesteld. Volgens het Vorselaarse opvoedingsproject stoelt een goede opvoeding op zes pijlers: Een goede opvoeding
  • Is gericht op het leven van concrete kinderen of jongeren,
  • Streeft naar een totale persoonsvorming,
  • Getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,
  • Steunt op persoonlijke relaties,
  • Betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding,
  • Haalt veel van haar kracht uit samenwerking en communio.

 

 • U kan het volledige document raadplegen door via deze link.