Lessentabel

Lessentabel 1e jaar A-stroom (Latijn, Moderne)

  Latijn Moderne
Aardrijkskunde 2 2
Beeld 2 2
Engels 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT (Taal vs Wetenschap) 1 1
Kompasuur 1 1
Latijn 4
Leerlabo 2
LO 2 2
Mens & samenleving 1 1
Natuuwetenschappen 2 2
Nederlands 4 5
Techniek 2 2
Wiskunde (Basis + differentiatie) 4 5
Totaal 32 32
Lessentabel 2e jaar A-stroom (Latijn, economie & organisatie, maatschappij & welzijn en moderne talen-wetenschappen)

  Latijn ECO MAW MTWE
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Basisoptie economie en organisatie 5
Basisoptie maatschappij & welzijn 5
Basisoptie moderne talen & wetenschappen 5
Engels 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2
Kompasuur 1 1 1 1
Latijn 5
LO 2 2 2 2
Muziek 2 2 2 2
Natuuwetenschappen 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4
Remediëring 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
Wiskunde (Basis + differentiatie) 4 4 4 4
Totaal 32 32 32 32
Lessentabel 1e graad B-stroom

  B-stroom
1 B 2 B
Basisoptie economie en organisatie 5
Basisoptie maatschappij en welzijn 5
Beeld 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding of artistieke vorming 1
Kompasuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Muziek 2
Natuur en ruimte 1
Nederlands 6 3
Remediëring wiskunde/Nederlands 1
Talenturen 2
Techniek (basis + ICT) 4 2
Wiskunde 4 3
Wetenschappen 2
Totaal 32
Lessentabel 2e graad D&D/A-finaliteit

 

BW

EW 4

EW 5

HW

L 4

L 5

MAW

NW

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

Artistieke vorming

1

1

1

1

1

1

1

1

Biologie

2

Chemie

2

Communicatiewetenschappen en taaltechnologie

1

1

Duits

1

1

1

1

1

Economie

6

4

4

Engels

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Filosofie

1

2

Frans

3

4

4

4

3

3

2

4

Fysica

2

Geschiedenis

1

2

2

2

2

2

1

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatica-wetenschappen

1

Internationale handel

1

2

Kompasuur

1

1

1

1

1

1

1

1

Kunstbeschouwing

1

Latijn

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

Maatschappij & Welzijn

9

11

Natuurwetenschappen

2

3

3

3

3

3

2

1

Nederlands

5

4

4

4

4

4

5

4

Seminarie wetenschappen

1

Sociologie en psychologie

3

Wiskunde

4

3

4

5

4

4

5

3

5

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit) Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit)
BW Bedrijfswetenschappen (Domeingebonden finaliteit) EW Economische wetenschappen (Doorstroomfinaliteit)
HW Humane Wetenschappen (Doorstroomfinaliteit) L Latijn (Doorstroomfinaliteit)
MAW Maatschappij & Welzijn (Dubbele finaliteit) NW Natuurwetenschappen (Doorstroomfinaliteit)
Lessentabel 3e graad D&D/A-finaliteit

 

EMT

HW

IHL

LMT

LWI7

LWI8

MTWE

O&B

WEWI7

WEWI8

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

Biologie

1

1

2

2

2

Chemie

1

2

1

2

2

2

2

Duits

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

Economie

4

Engels

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

Filosofie

2

Frans

4

3

3

2

2

4

3

3

2

3

2

4

3

2

3

2

3

2

Fysica

1

1

2

2

2

Geschiedenis

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatica-wetenschappen

1

1

1

1

Internationale handel & logistiek (+ Werkplekleren)

12

11

Kompasuur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kunstbeschouwing

1

Latijn

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Opvoeding & Begeleiding (+werkplekleren)

13

12

Natuurwetenschappen

2

1

2

1

1

2

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Sociologie en gedragswetenschappen

4

Talentkeuze

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Seminarie richtingsgebonden vakken

1

1

1

1

2

2

Statistiek

1

1

Wiskunde

3

4

3

3

2

3

7

6

8

6

4

3

2

7

6

8

6

Totaal

32

32

32

32

32

33

33

33

32

32

33

33

Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit) Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit)
EMT Economie-Moderne Talen (Doorstroomfinaliteit) HW Humane Wetenschappen (Doorstroomfinaliteit)
IHL Internationale handel & logistiek (Dubbele finaliteit) LMT Latijn-Moderne Talen (Doorstroomfinaliteit)
LWI7/8 Latijn-Wiskunde (Doorstroomfinaliteit) MTWE Moderne Talen-Wetenschappen (Doorstroomfinaliteit)
O&B Opvoeding & Begeleiding (Dubbele finaliteit) WEWI7/8 Wetenschappen-Wiskunde (Doorstroomfinaliteit)
Lessentabel 2e & 3e graad A-finaliteit

 

HZ-SV

HV

MR-TV

MV

3

4

5

6

3

4

5

6

Engels

1

2

1

1

2

1

1

Engels binnen mode

1

Frans

2

1

2

2

1

2

Godsdienst

2

2

2

2

Haarzorg (+ werkplekleren)

17

18

Haarzorg en schoonheidsverzorging

15

Kompasuur

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

1

3

2

1

Moderealisatie (+ werkplekleren)

15

17

Nederlands

3

2

3

2

Praktijk PR/Artistieke vorming

1

1

1

1

Wiskunde

2

2

2

2

Totaal

32

32

32

32

Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit) Afkorting Volledige benaming (+ finaliteit)
HZ-SV Haarzorg & schoonheidsverzorging (A-finaliteit) HV Haarverzorging (A-finaliteit)
MR-TV Moderealisatie & textielverzorging (A-finaliteit) MV Mode-Verkoop (A-finaliteit)